Sveiki, įdėjau įvairių priedų į savo alų ir nežinau į kurį stilių registruoti. Help!

posted in: aludarių taurė, Naujienos | 0

Beveik visose varžybose pasitaiko situacijų, kai puikus alus gauna tik vidutiniškus įvertinimus vien dėl to, kad būna užregistruotas varžytis netinkamame stiliuje.

Pateikiame pagrindines gaires alaus registravimui ir tikimės, kad registracija bus lengva!

Apie paprastus ir „specialty“ alaus stilius, BJCP aprašymus ir alaus registravimą varžyboms

BJCP 2015 style guidelines (stilių gairės) yra vienintelis ir svarbiausias šaltinis, kuriame pateiktais stilių aprašymais remsis teisėjai varžybų metu. Keli faktai apie pačias BJCP gaires:

 • BJCP style guidelines atsiradimo priežastis – poreikis turėti aiškiai apibrėžtą pagrindą, kuriuo būtų galima remtis teisėjaujant būtent naminių aludarių varžybose, komerciniai alūs paprastai vertinami pagal šiek tiek kitokius stilių aprašymus.
 • Dokumentas iš esmės atnaujinamas kas keletą metų. Tarp atnaujinimų kartais išleidžiami „provisional“ stilių aprašymai. Pvz. 2015 gairių versijoje nėra NEIPA stiliaus, bet jam staiga išpopuliarėjus buvo išleistas 21B. Specialty IPA: New England IPA provisional stiliaus aprašymas, kuriuo galima vadovautis varžybose.
 • Dokumento turinys: 10% sudaro įvadas, 67% standartiniai (klasikiniai) stiliai, 13% specialty stiliai ir 10% dokumento priedai.
 • Aprašytos yra stilių gairės, ne griežta specifikacija. Alaus savybių aprašymai ir skaičiais išreikšti stiliaus parametrai yra patariamojo pobūdžio ir  atspindi dažniausiai sutinkamas to stiliaus savybes ir ribas. Teisėjai turėtų pakankamai lanksčiai žiūrėti į smulkius nukrypimus nuo apibrėžtų skaičių ir nenaudoti tokių nukrypimų kaip priežasties mažinti balus geram alui.
 • Stiliai su laiku gali keistis. Vien tai, kad stiliaus pavadinimas su metais liko tas pats, nereiškia, kad ir pats alus liko toks pat. Pvz. šiandien porteriu vadinamas alus nebūtinai yra gaminamas taip pat, kaip buvo gaminami kiti porteriais istorijoje vadinti alūs. BJCP gairėse aprašytas stilius paprastai reiškia modernią, šiais laikas gaminamą stiliaus versija (išskyrus „Historical Beer“ kategoriją).
 • BJCP gairėse nėra aprašyti visi įmanomi alaus stiliai. Nepopuliarūs, namų aludarių negaminami, neturintys pakankamo kiekio komercinių pavyzdžių, arba tokie apie kuriuos šiuo metu neužtenka duomenų apibendrinimams aprašyti stiliai nėra įtaukti į BJCP gaires. Kaip ten bebūtų, gairėse tikrai rasite absoliučią daugumą namuose arba craft bravoruose gaminamų stilių.
 • Ne visi alūs papuls po kokiu nors klasikiniu stiliumi, bet visi alūs turi vietą BJCP aprašymuose, jei netinka klasikinis, galbūt tiks kažkuris iš specialty stilių, jei alus tiek unikalus, kad netelpa nei klasikinių, nei specialty stilių rėmuose – greičiausiai tiks „34C. Experimental Beer“ aprašymas. 
 • Tipiniai stiliaus ingredientai su laiku keičiasi. Geriausias to pavyzdys yra apyniai, naujos ir unikalios jų rūšys atsiranda nuolat. Nebe visi amerikiešiki arba Naujojo pasaulio apyniai turi citrusų arba pušies kvapą. Būtų sunku sakyti, kad stiliaus charakteris su laiku nesikeičia, kai vienas pagrindinių ingredientų nuolat keičiasi. Reiktų turėti tai omenyje teisėjaujant.

Siekiant vienodumo, visi alaus stiliai BJCP gairėse aprašyti tokiu pat formatu

Formatą sudaro: kontekstinė informacija (Bendras įspūdis, Stiliaus istorija, Komentarai, Tipiniai ingredientai, Palyginimas su kitais stiliais, Skaitiniai alaus parametrai(OG, IBU, t.t.), Komercinių pavyzdžių pavadinimai) ir jutiminiai parametrai (Išvaizda, Kvapas, Skonis, Poskonis).

Pagal nutylėjimą visiems stiliams (išskyrus tuos, kurių aprašymuose parašyta kitaip) galioja tokios bendros taisyklės:

 • Fermentacija turi būti „švari“ ir aluje neturėtų būti pašalinių kvapų ir skonių, tokių kaip acetaldehidas, chlorofenoliai, diacetilas, DMS, fuzeliai, fenoliai, oksidacija, rūgštelė, daržoviškumas, actiškumas t.t.
 • Visi stiliai turėtų būti be perdėtai išreikštų poskonių, tokių kaip sutraukiantis gomurį (astringency), ypač kremiškas, per stipriai jaučiamas alkoholis, t.t.
 • Lageriuose gali vos juntamai jaustis siera, DMS.
 • Lageriuose nesitikima rasti esterių, eliuose jie gali būti.

Taigi, turim stilių aprašymus, turim pagamintą alų, liko juos teisingai sujungti registruojant alų į konkursą. Kaip tai padaryti?

Iš esmės BJCP gairėse yra aprašytos 2 stilių grupės – klasikiniai stiliai ir specialieji stiliai.  

Klasikiniai stiliai, tai didžiausia alaus rūšių grupė. Paprastai jie aprašyti gana siaurai, neturi netipinių alui ingredientų (vaisių, pridėtinių cukrų, prieskonių t.t.), nėra brandinti medžio statinėse, t.t. Situacija su stiliaus pasirinkimu čia yra gana paprasta „Bendras įspūdis“, „Skonis“ ir „Tipiniai ingredientai“ yra svarbiausi paragrafai, kurie turėtų patvirtinti ar teisingai parinkote stilių savo alui. Dar rekomenduojama perskaityti kitų, artimiausių išsirinktam, stilių aprašymus, jie bus paminėti „Style Comparison“ paragrafe ir galbūt atrasite, kad Jūsų alus geriau tinka ten. Neregistruokite alaus klasikiniame stiliuje, jei jame aiškiai jaučiamas stiliui nebūdingas ingredientas, pvz.: jei darėte tripelį, bet vėliau papildomai jį fermentavote laukinėmis (Brettanomyces) mielėmis – neregistruokite tokio alaus klasikiniame „26C. Belgian Tripel“ stiliuje, brett‘as ten nenumatytas,  greičiausiai labiau toks alus tiktų prie „28A. Brett Beer“ komentaruose parašant, kad bazinis stilius yra „Belgian Tripel“.

Jei galvojate,  kad Jūsų alus neatitinka nė vieno klasikinio stiliaus – ne bėda, tam turime apie 20 specialiųjų (specialty) stilių.

Kas tai yra ir kada juose registruoti alų?

 • Dažniausiai tai tam tikra klasikino stiliaus transformacija.
 • Paprastai alus priskiriamas specialty kategorijai, jeigu jame naudojami nestandartiniai ingredientai (priskoniai, žolelės, daržovės, vaisiai), arba rūkyto salyklo alūs, arba alternatyvių grūdų ir/arba alternatyvių cukrų turintys alūs, arba alūs padaryti naudojant kelių stilių miksą, arba ekperimentiniai alūs – tokie, kurių dėl specifinių ingredientų arba gamybos metodu negalima priskirti jokiam baziniam arba specialty stiliui.. 
 • I specialty reiktų registruoti savo alų tik tose  situacijose, kai Jūsų alus neatitinka jokio klasikinio stiliaus. Pvz.: Märzen bazė papildyta buku rūkytu salyklu nėra „spacialty“ stilius, nes tokia kombinacija apibrėžta kaip klasikinis stilius 6B. Rauchbier.
 • Specialusis alaus stilius – tai bazinio alaus stiliaus(pvz.: Oatmeal Stout) ir specialaus ingrediento (pvz.: vyšnių, arba pipirų, arba bulvių) harmoninga sąjunga.  Balanse turėtų jaustis jie abu, ir vienas kito neužgožti. Pridėtinio ingrediento charakteris turėtų būti malonus ir papildantis bazinį alų.
 • Renkantis stilių pagal priedus naudotini kulinariniai, o ne botaniniai valgomų ingredientų aprašymai. Pvz Saisonas su paprikomis labiau tinka prie „30A. Spice, Herb, or Vegetable Beer“, negu „29A. Fruit Beer“, nes nors botaniškai paprika ir vaisius, bet kulinariškai daržovė, o sudžiovinus – prieskonis.
 • Visi specialieji stiliai reikalauja papildomos informacijos registruojant alų. Tai svarbi dalis, padedanti suprasti teisėjams kas konkrečiai pateikta ir galinti turėti ženklią įtaką vertinimams. Dažniausiai užtenka nurodyti bazinį alaus stilių ir koks priedas buvo naudotas. Tikslių instrukcijų ieškokite gairių „Entry instructions“ pastraipoje. Aludarių taurės registracijos formoje prie kiekvieno specialty stiliaus pridėjome iššokančius pranešimus apie būtiną pateikti informaciją prie kiekvieno tokio stiliaus, neignoruokite jų.
 • Tiesa, teisėjaujant labiau svarbu ne ką dėjote į alų, svarbiau – kas jaučiama rezultate. Nurodykite tik tuos priedus, kuriuos patys jaučiate ragaudami alų. Teisėjai ieškos visko, kas bus prirašyta kaip priedai, ir pagal tai vertins. Deklaruoto priedo nebuvimas, kaip ir per didelis jo dominavimas aluje nėra gerai. Taip pat kuo detaliau aprašysite priedą, tuo kruopščiau teisėjai gilinsis į jo aptinkamumą, nepersistenkite.
 • Jei naudojami keli priedai arba specialieji gamybos metodai, išvardykite juos jutiminio intensyvumo mažėjimo tvarka.
 • Nepersistenkite su informacijos pateikimu, parašykite tik tai, kas iš tikro svarbu. Pavyzdžiui Spices, Herbs And Vegetables Specialty stiliuje registruojant alų puikiai užektų tokio tokio aprašymo: “Bazinis stillius – American IPA, naudotas priedas – čiobrelis“. Nerašykite perteklinės informacijos „Draugės 18 gimtadieniui virtame American IPA aluje naudojau  labai kvepiančius apynius, skanius salyklus ir stebuklingai gerus čiobrelius. Juos dėjau virimo viduryje. Čiobreliai iš ekologinio kaimo, buvo laistyti ir kruopščiai ravėti visą vasarą, skynėm keturiese. Tikiuosi jums patiks ir gerai įvertinsite“. Pasitaiko ir tokių perteklinių aprašymų, jie teisėjavimui nedaug padeda.
 • Jei vistiek sunku nuspręsti, kur geriau registruoti savo alų, klauskite – patarsime.

BJCP2015 gaires galite rasti čia – https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf arba parsisiųsti mobilią programėlę „BJCP 2015 Beer Styles“.